ismayil singam.blogspot.com

Wednesday, January 18, 2012

நோகியா மொபைல்கான ரகசிய குறியிடு எண்கள்.
அனைத்து மொபைலுக்கும் IMEI எண் பார்க்க : *#06#
நோக்கியா தயாரிப்பு தேதி பார்க்க:                      :*#0000#
பேக்டரி அமைப்பை கொண்டுவர                        : *#7780#
ப்ளுடுத் முகவரி பார்க்க                                            :*#2820 #

நீங்கள் இந்த குறியிடுகளை செலுத்தி மொபைலின் அமைப்பை பாருங்கள்.

No comments:

Post a Comment